משטח מגנטי

85.00 

לוח מגנטי אחיד בגודל 16 ריבועי מגנטים.

הלוח מיועד ומשמש לייצוב הבנייה במשחקי המגנטים, ולבנייה חופשית כיד הדמיון.

הלוח מכיל 128 חלקי מגנט לחוזקה מרבית (בתוך הלוח עצמו).